Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.04.2016

Programmet for NVEs beredskapskonferanse er klart

Vi har nå gleden av å presentere det endelige programmet for NVEs beredskapskonferanse – Energiberedskap 2016.
NVE og Lyse Elnett ønsker velkommen til Clarion Hotel Air rett ved Stavanger lufthavn, Sola 25.-26.mai.

Innledninger ved:

Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør NVE

Elisabeth Longva, avdelingsleder regional og lokal sikkerhet DSB

Frank Boholm, avdelingsleder drift og vedlikehold, Lyse Elnett

 

I tillegg kommer blant annet:

Liv Arnesen, pedagog og eventyrer, for å snakke om hvordan man kan være i medvind og motvind på jobb og på tur.

Mats Ruge Holte i PWC vil gi et innblikk i hvordan en gransker tenker når man skal undersøke hva som gikk galt. Han vil også gi eksempler på hvordan det er å bli utsatt for gransking.

Leif E. Broch fra Egersund kommune, som vant Samfunnssikkerhetsprisen 2015, vil fortelle om hvordan de møtte ekstremværet Synne høsten 2015.

Jarle Øversveen fra Hovedredningssentralen vi snakke om ledelse av redningsinnsats.

Ole Andreas Engen fra Universitetet i Stavanger vil gi eksempel på hva som er viktig å passe på ved risiko- og sårbarhetsanalyser.

Chris Dale fra Netsecurity, som fikk halve salen til å skifte passord på PCen under Energidagene i 2015, vil gi en realitetsorientering om hvor utsatt man er for hacking.

 

Etter innspill fra bransjen blir det en egen sesjon om reparasjonsberedskap som inkluderer transportberedskap, beredskapslager og transformatorberedskap. Bransjen har også ønsket mer om IKT-sikkerhet. Universitetet i Stavanger vil derfor holde innlegg om sikkerhet i driftskontrollsystem. NVE vil skissere hvordan det vil bli arbeidet med IKT-sikkerhet fra myndighetshold i tiden framover.

 

Nytt av året er at NVE stiller med en pool av sine fageksperter som er tilgjengelige og svarer på spørsmål i pausene.
 
Under middagen onsdag kveld blir det god tid til nettverksbygging, i tillegg til musikalsk påfyll ved Rita Eriksen

 

Kommer du kvelden før, rekker du også forkonferansen 24.mai.om bruk av sosiale media i kriser.

Der vil Ole-Christoffer Granmo fra Centre for Integrated Emergency Management  snakke om sosiale medier i fremtidens krisehåndtering - nye muligheter med kunstig intelligens. Morten Sjaamo fra Ringerikskraft vil presentere hvordan de bruker sosiale medier i kriser for å nå sine kunder.

 

Detaljer og påmelding finner du på konferansesidene


Påmeldingsfrist 24. april
Velkommen!