Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.05.2019

19 nye fjellskredobjekter kartlagt og risikoklassifisert av NVE

19 nye fjellpartier er risikoklassifiserte og registrert i fjellskreddatabasene til NVE og NGU. Fjellpartiene er lokalisert i Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Oksfjellet i Kåfjord kommune

- Blant de 19 fjellpartiene er det kun tre fjellpartier som har behov for periodisk overvåking. Det er ingen som har behov for kontinuerlig overvåking, forteller Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE.

Kartleggingen og risikoklassifiseringen er et nasjonalt kartleggingsprogram som utføres av NGU på oppdrag fra NVE. De tre nye fjellpartiene som er satt opp med periodisk overvåking er:

En samlet oversikt, og kort beskrivelse av alle objektene, med behov for periodisk overvåking finner du her:
https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/fjellparti-for-periodisk-overvaking/

Kommunene har tidligere blitt informert om de nye ustabile fjellpartiene. Det nasjonale kartleggingsprogrammet fortsetter og det vil etter hvert publiseres nye ustabile fjellparti i databasene. Dette vil være objekter som både har behov for overvåking (kontinuerlig og periodisk) og objekter som ikke trenger videre oppfølging.

Kontaktpersoner

Lars Harald Blikra, seksjonssjef
mobil: 46411148

Gudrun Dreiås Majala, overingeniør
mobil: 99531513