Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.04.2018

Bedre oversikt over skredfare i kommunene Kåfjord og Skjervøy

Kommunene Kåfjord og Skjervøy får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at i flere områder er det bebyggelse som ligger innenfor 1/1000-faresonen, og enkelte steder er den årlige sannsynligheten for skader ved eksisterende bygg nærmere 1/100 enn 1/1000. NVE overleverer kartene til Skjervøy torsdag 19.april og til Kåfjord fredag 20.april 2018.

Foto: Skred AS

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene i Kåfjord kommune er Indre Nordnes, Kjerringdalen, Kåfjorddalen, Bjørkholt, Myrhaug – Bjerkli, Nomedalen, Olderdalen nord, Sagatun, Ytre Nordmannvik og Engenes – Hammarvika. Dette supplerer områder som er kartlagt tidligere i denne kommunen. Kartlagte områdene i Skjervøy kommune er Maursund sør, Maursund nord, Vågen og Kveldsolvegen, Laukøya, Hellnes, Lauksundet, Arnøyhamn, Langfjorden og Årviksand.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Kåfjord og Skjervøy. Faresonekartene viser at det er snøskred, sørpeskred, flomskred og stedvis steinsprang som er skredtypene som utgjør størst fare for bebyggelse, forteller Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Hoseth.

Grunnlaget for faresonekarta er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Rapporten:

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_45.pdf

 

Kontaktpersoner

Knut Aune Hoseth, regionsjef,

mobil: 97165337

Eva Margareta Forsgren, senioringeniør,

telefon: 22959616

Odd-Arne Mikkelsen, geolog,

telefon: 22959630