Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.03.2019

Bedre oversikt over skredfare i Nordkapp kommune

Nordkapp kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at snøskred er den skredtypen som i de fleste områdene utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse. 39 bygg ligger innenfor områder med 1/100 års gjentaksintervall, 33 av disse ligger i Honningsvåg. Over 90 bygg ligger innenfor 1/1000 års gjentaksintervall.

Foto: NVE

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Honningsvåg, Nordvågen, Kuvika, og Skarsvåg.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Nordkapp kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier regionsjef Knut Hoseth.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Nordkapp kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kartene er oversendt Nordkapp kommune.

Les rapporten her

Se faresonekart her  

 

 

 

Kontaktpersoner

Knut Hoseth, regionsjef, telefon: 2295 9610

Odd Arne Mikkelsen, overingeniør, telefon: 2295 9630

Jaran Wasrud, overingeniør, telefon: 22 95 97 05