Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.04.2018

Bedre oversikt over skredfare i Strand kommune

Strand kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at det i Heiabakkane ligger 4 eneboliger innenfor 1/100-faresonen. NVE overleverer kartene til Strand kommune torsdag 26.april.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang og steinskred, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene i Strand kommune er Døviga, Diket, Kjølevik, Kvam, Tauvågen, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Strand kommune. Faresonekartene viser at det er steinsprang som er skredtypen som utgjør størst fare for bebyggelsen i de fleste områdene. I Døvika utgjør også flomskred fare for bebyggelsen, forteller Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet én felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksbehandling, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Sverdrup.

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke dem i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Rapporten finner du:

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_47.pdf 

Faresonekart Strand kommune: 

https://goo.gl/sWJDth 

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef
mobil: 90752061

Yngve Midtun, geolog
mobil: 409 18 678