Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.05.2016

Byggestart som planlagt for sikringsarbeider i Kvam

I dag starter byggearbeidet med bunnlastsperre Fagervold i Kvam. Om lag 160 boliger vil sikres mot flom når bunnlastsperra er ferdig, i tillegg til offentlige bygg, jernbane, E6 og annen infrastruktur.

Den planlagte bunnlastsperren ved Fagervold (her sett nedover Veikledalen) skal holde tilbake løsmasser (stein og grus) som fraktes med elva ved flom. Illustrasjon Norconsult/NVE.

- Vi er godt fornøyd med at oppstarten er i rute, som planlagt. Bunnlastsperra er den største av sitt slag i Norge. Den skal holde tilbake masser som elva Veikleåa frakter med seg ved flom, sier NVEs regionsjef, Petter Glorvigen.

Bunnlastsperra bygges som en terskel av løsmasser plastret med store steiner. Elva ledes gjennom terskelen i en åpen kanal av betong. Konstruksjonen er om lag 150 meter lang, i elvens lengderetning, og 12 meter høy på det høyeste. Til sammen går det med ca. 40.000 m3 masser og 4.500 m3 betong. Arbeidet skal være ferdig 31. mars 2017.

Kontakt

Petter Glorvigen, regionsjef NVE region øst
e-post: pgl@nve.no  mobil: 489 94 984

Tore Leirvik, byggeleder NVE region øst
e-post: tole@nve.no  mobil: 970 34 749