Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.06.2018

Jordskred i Leksvik: Geoteknikere fra NVE bistår politi og kommune

NVE er på stedet for å bistå politi og kommune i forbindelse med jordskredet i Leksvik.

- Vi arbeider med å skaffe grunnlagsmateriale for å vurdere om det kan forventes en videre utvikling av skredet, sier regionssjef i NVE, Kari Øvrelid.  - Dette gjør vi ved å få satt i gang skanning av sjøbunnen og geotekniske undersøkelser i området.

Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.

- Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.

Det er lav vannmetning, lav grunnvannstand og ikke forventet store nedbørmengder generelt på Fosen- og i Trøndelag. Det er derfor liten fare for jordskred på regionalt nivå.

Kontaktpersoner

Regionsjef Kari Øvrelid: 954 64 960

NVEs pressetelefon (ikke sms): 489 97 667