Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.06.2018

Jordskred i Leksvik: status torsdag kl. 10.00

NVE er på stedet og bistår politi og kommune. Det er ikke observert ytterligere utrasninger i natt.

- Vi fortsetter arbeidet med datafangst og sammenstilling av data med sikte på å avklare om det kan forventes en videre utvikling av skredet, sier regionssjef i NVE, Kari Øvrelid. - Dette er nødvendig for å kunne gi politiet råd om eventuelt videre evakuering.

Skanningen av sjøbunnen utvides i dag. I tillegg bores det på 9 punkter på land.

- Det er mulig det må gjøres ytterligere undersøkelser, noe som vil ta tid. Dette håper vi å kunne ha et klarere bilde av i løpet av dagen, sier Øvrelid.

 

NVE vil sammen med politiet gi en orientering kl. 16.00 ved rådhuset i Leksvik. Pressen inviteres. For mer informasjon om dette, kontakt sjefingeniør Mads Johnsen på tlf: 48298280.

Oppdateringen sendes også ut som pressemelding kl. 16.00.

 

Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.

- Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.

Det er lav vannmetning, lav grunnvannstand og ikke forventet store nedbørmengder generelt på Fosen- og i Trøndelag. Det er derfor liten fare for jordskred på regionalt nivå.

 

 

Kontaktpersoner

Regionsjef Kari Øvrelid: 954 64 960

NVEs pressetelefon (ikke sms): 489 97 667