Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.06.2018 , sist oppdatert 22.06.2018

Jordskred i Leksvik, status torsdag kl.16.00

NVE har gitt råd til politiet om å opprettholde evakueringen inntil videre

- Arbeidet med å hente inn data og analysere disse fortsetter med full styrke. Dette er for å kunne konkludere om faren for videre skredutvikling, sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid.

Den utvidete skanningen av sjøbunnen er i dag gjennomført og vi har fått data fra Kartverket for situasjonen før skredet gikk. Sammen vil dette gi et bilde av omfanget av skredet.

Grunnboringer ble startet opp i morges og vi har foreløpig fått data fra to borhull.

- Vi får ikke gjort en samlet konklusjon før boring og analyser er ferdig. I tillegg til grunnundersøkelsene på land, starter vi nå også undersøkelser i sjøbunnen, sier Øvrelid. 

NVE har gitt råd til politiet om å opprettholde evakueringen inntil videre. Vi vil komme med oppdatert informasjon lørdag kl 14.00. 

Politiet holder pressekonferanse lørdag kl. 14.00 i Leksvik kultursal, sentrumsgården i Leksvik. NVE og kommunen bidrar. 

 

Skredet er en lokal hendelse i strandsonen, der det er marine avsetninger. Det er kartlagt kvikkleire i nærheten.

- Ferdsel langs skredkantene frarådes fordi skredmassene fortsatt er ustabile med fare for utrasing, sier Øvrelid.

Det er lav vannmetning, lav grunnvannstand og ikke forventet store nedbørmengder generelt på Fosen- og i Trøndelag. Det er derfor liten fare for jordskred på regionalt nivå.

Kontaktpersoner

Regionsjef Kari Øvrelid: 954 64 960

NVEs pressetelefon (ikke sms): 489 97 667