Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.03.2018

Markant økning i antall skredhendelser

Så langt i vinter har ingen mistet livet i snøskred, men antall skredhendelser hvor mennesker er involvert er firedoblet sammenlignet med året før. Også antall skredtatte har økt siden i fjor.

Tall fra Snøskredvarslingen i Norge viser at ved utgangen av februar har 113 mennesker vært involvert i totalt 66 ulike skredhendelser. På samme tid i fjor vinter var 21 mennesker involvert i totalt 13 skredhendelser.

Også antall skredtatte har økt denne sesongen i forhold til fjoråret.

Så langt i vinter har ingen mistet livet som følge av snøskred, men registreringene fra tidligere år viser at mars og april måned er perioden med flest skredulykker.

Skredhendelser er snøskred som på en eller annen måte er løst ut av mennesker, mens skredtatte er hendelser hvor mennesker enten er blitt begravd-, delvis begravd- eller tatt av snøskred.

Bekymret over utviklingen

Tallene bekymrer leder for Snøskredvarslingen, Rune Engeset i NVE. Han oppfordrer alle som skal på tur i fjellet setter seg inn i skredproblemene og aktivt bruker skredvarslet på varsom.no i turplanleggingen.

- Vi oppfordrer at folk tar konservative valg, og at flere holder seg unna skredterreng på dager med ugunstig snødekke eller forhold, sier han.

Engeset poengterer at Snøskredvarslingen opplever at stadig flere rapporterer inn skredhendelser, og at denne erfaringsutvekslingen gjør at andre kan lære av skredhendelsene.

- I tillegg ser vi at antall mennesker som tar seg inn i skredterreng øker mye fra år til år som følge av at toppturer har blitt veldig populært. Flere på tur i skredterreng og flere som rapporterer hendelser gjør at vi registrerer et økende antall hendelser, fortsetter han.

Registrerer skredhendelser

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har ansvar for samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. Snøskredvarslingen i Norge utgir daglig snøskredvarsler etter internasjonal standard på nettsiden varsom.no, en tjeneste levert i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.

varsom.no holder vi også oversikt over skred som har gitt nestenulykker, dødsfall og skader. Registreringen startet opp vinteren 2014-15, og registreringene hentes fra innmeldte hendelser på regObs og fra media. 

Større åpenhet om skredhendelser er viktig erfaringsutveksling hvor målet er å lærdom som igjen kan forebygge mot skredulykker. Skredhendelser kan registreres på regObs. På varsom sine sider kan du også laste ned et rapportskjema som kan sendes til snøskredvarslingen

Kontaktperson

Seksjonssjef Rune Engeset, tlf 990 38 868