Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 16.03.2016

Nå er det enda tryggere å bo i Kirkenær

NVE Region Øst har i samarbeid med Grue kommune rustet opp Kongshovnoret pumpestasjon for ca. 4 millioner. Dette er et viktig tiltak for å sikre arealer og bebyggelse i Kirkenær mot flom.

Tak på ny pumpestasjon heises på plass. Foto: Petter Glorvigen

Flomverket som sikrer arealer og bebyggelse i Kirkenær ble satt kraftig på prøve under storflommen «Vesleofsen» i 1995. Etter 1995 er flomverket både utbedret, hevet og forlenget. Dette, sammen med opprustingen av Kongshovnoret pumpestasjon, gjør at flomverket ved Kirkenær nå tåler en større flom enn i 1995.

Kirkenær i Grue har gjennom historien vært utsatt for store problemer med flom fra Glomma. I dag sikrer et 8 kilometer langt flomverk både boliger, næringsbygg, jordbruksarealer og infrastruktur i og rundt Kirkenær. Vann fra vassdraget Tjuråa må ved stor flom pumpes ut i Glomma. Dette skjer ved Kongshovnoret pumpestasjon.

Pumpestasjonen pumper inntil 7,5m3 vann pr. sekund, og håndterer vann fra et ca. 100km2 stort nedbørfelt. Dette er den største pumpestasjonen i forbindelse med flomverk i Norge. Pumpene er nå overhalt og oppgradert, og det er bygget et helt nytt pumpehus. Meningen var å oppgradere eksisterende hus, men på grunn av store problemer med kondens og korrosjon måtte det gamle huset rives og et nytt isolert hus settes opp.

Selve flomverket ble satt på kraftig prøve under flommen «Vesleofsen» i 1995. Etter 1995 er flomverket både utbedret, hevet og forlenget. Dette sammen med opprustingen av Kongshovnoret pumpestasjon gjør at flomverket ved Kirkenær nå tåler en større flom enn i 1995.