Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.04.2018 , sist oppdatert 16.04.2018

NVE har kartlagt tilstanden på et utvalg flomverk i Hedmark - Sluttrapporter klare

NVE har gjennom prosjektet «Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst» kartlagt tilstanden på 19 flomverk i Hedmark. Det er laget en sluttrapport for hvert flomverk, og disse er nå tilgjengelige. Det er under kartleggingen avdekket en del skader og svakheter av ulikt omfang, samt behov for skjøtsel og vedlikehold. Inntil dette er utbedret oppfordrer NVE kommunene til å vurdere nødvendige beredskapsmessige tiltak ved en eventuell flomsituasjon. 

Kartleggingen

- Vi har nå skaffet oss en god oversikt over tilstanden til mange viktige flomverk. Kommunene får ny og presis informasjon om sine anlegg, og kan iverksette nødvendig beredskap og utbedringer» sier regionsjef Petter Glorvigen i NVE. Kartleggingen fortsetter i 2018, hvor 34 flomverk i Oppland, Akershus og Oslo står for tur.

Med god hjelp fra kommunene fikk NVE i 2017 kartlagt 19 flomverk med 12 pumpestasjoner i kommunene Grue, Åsnes, Sør-Odal, Kongsvinger og Rendalen. Mye bebyggelse og infrastruktur ligger på innsiden av disse anleggene. Resultatene viser skader og mangler av ulikt omfang på flomverkene, for eksempel utglidninger, setninger eller skader på erosjonssikringen. Det er også avdekket behov for større vedlikehold på halvparten av pumpestasjonene. Disse skal i en flomsituasjon pumpe ut vann som dreneres på innsiden av flomverket. Det er avgjørende for sikkerheten at pumpestasjonene fungerer som de skal til enhver tid.

Bakgrunn

Langs mange av de store vassdragene på Østlandet ble det i tidsperioden 1960-1990 bygd omfattende flomsikringsanlegg for å beskytte infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer. Anleggene sikrer i dag store samfunnsverdier. Alderen tilsier at både flomverk og pumpestasjoner kan ha behov for oppgraderinger for å opprettholde sin funksjon. I 2017 igangsatte derfor NVE et toårig prosjekt, med formål å bistå kommunene med å framskaffe en oversikt over tilstanden til anleggene. Dersom et flomverk skulle bryte sammen, representerer det en betydelig fare for liv og eiendom innenfor flomverket.

Kommune       Flomverk            Pumpestasjoner      Vassdrag        Lenke til rapport

Rendalen         Østamyrene             Østamyrene                 Rena                Rapport

Rendalen         Mistra isgangsverk                                       Mistra              Rapport

Åsnes              Flobergshagen                                             Flisa                 Rapport

Åsnes              Flobergshagen                                            Glomma            Rapport

Åsnes              Mojordet-Flisnes                                          Glomma            Rapport

Åsnes              Flisa-Arneberg            Nesevja                     Glomma            Rapport

                                                        Langblekka/Kvesetevja

                                                        Arneberg

Åsnes              Lauta                                                         Glomma            Rapport

Åsnes              Storenga                                                      Glomma           Rapport

Åsnes              Sparbysund-Balnes     Balnes                      Glomma           Rapport

Grue                Sorknes                      Sorka                     Glomma            Rapport

Grue                Stemsrud-Namnå        Namnå                    Glomma            Rapport

Grue                Kirkenær                                                  Glomma            Rapport

Grue                Holmen-Gotland         Dauvatnet                 Glomma            Rapport

Grue                Grinder                   Grinder I og II             Glomma            Rapport

Grue                Kila                             Kila                        Glomma            Rapport

Kongsvinger    Kongsvinger                                                Glomma           Rapport

Kongsvinger    Rymoen-Roverud       Rymoen                      Glomma           Rapport

                                                     Roverud

Sør-Odal          Ullern                                                       Glomma            Rapport

Sør-Odal          Seim                                                         Glomma           Rapport

Kontaktpersoner

Regionsjef Petter Glorvigen: 48 99 49 84
Prosjektleder Grete Hedemann Aalstad: 92 26 54 97