Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.04.2019

NVE har kartlagt tilstanden til 32 flomverk på Østlandet

I prosjektet «Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst» har NVE kartlagt tilstanden på 32 utvalgte sikringsanlegg i fire fylker. Sluttrapportene for disse er nå klare. Kartleggingen har avdekket skader og svakheter av ulikt omfang, samt behov for skjøtsel og vedlikehold. Inntil dette er utbedret oppfordrer NVE kommunene til å vurdere nødvendige beredskapsmessige tiltak ved en eventuell flomsituasjon.

- Anleggene har nådd en slik alder at både pumpestasjoner og flomverk kan trenge betydelige oppgraderinger for å opprettholde sin funksjon. Vi fant det derfor riktig å gjøre en systematisk gjennomgang av tilstanden til flomsikringsanleggene,  sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Kartleggingen

NVE startet opp kartleggingen av flomverk i 2017 og den omfatter totalt 51 flomsikringsanlegg. Med god hjelp fra kommunene fikk NVE i 2018 kartlagt 32 flomverk, inkludert 2 pumpestasjoner, i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.

Bebyggelse, infrastruktur og mye dyrka mark ligger på innsiden av disse anleggene. Resultatene viser skader og mangler av ulikt omfang på flomverkene, for eksempel undergraving mot elv, setninger eller skader/manglende erosjonssikring. Det er også avdekket behov for større vedlikehold på pumpestasjonene. Disse skal i en flomsituasjon pumpe ut vann som dreneres på innsiden av flomverket. Det er svært viktig for sikkerheten at pumpestasjonene fungerer som de skal.

-  Vi ber kommunene sette seg godt inn i rapportene for sine anlegg, og ta initiativ til gjennomføring av nødvendig vedlikehold og utbedringer. NVE kan bidra med faglig veiledning, og eventuelt bistand gjennom bistandsordninger der dette er aktuelt,  sier prosjektleder Grete Hedemann Aalstad.

Bakgrunn

Langs mange av de store vassdragene på Østlandet ble det i tidsperioden 1960-1990 bygd omfattende flomsikringsanlegg for å beskytte infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer. Anleggene sikrer i dag store samfunnsverdier. Alderen tilsier at både flomverk og pumpestasjoner kan ha behov for oppgraderinger for å opprettholde sin funksjon.

I 2017 igangsatte derfor NVE et toårig prosjekt, med formål å bistå kommunene med å framskaffe en oversikt over tilstanden til anleggene. Dersom et flomverk skulle bryte sammen, representerer det en betydelig fare for liv og eiendom innenfor flomverket.

Rapporter

Kommune

Elv/innsjø

Flomverk

Pumpestasjon

Diverse

Lesja

Lågen

Lesjaleirene

 

 

Sel

Lågen

Selsvollene

 

 

Lom

Otta/Bøvre

Prestøya

 

 

Lom

Bøvre

Galdesand

 

 

Ringebu

Lågen

Brandstad - Trøstaker

 

 

Ringebu

Lågen

Storvollen - Mælum

 

 

Øyer

Moksa

Tretten

 

 

Etnedal

Etna

Lybekkveita - Ruse

 

 

Vang

Rødøla

Øye

 

 

Hamar

Mjøsa

Hjellum

 

 

Hamar/

Ringsaker

Flagstadelva

Trehjørningen

 

 

Tynset

Glomma

Tynset camping

 

 

Tynset

Glomma

Mosøya - Åkerøya

 

Kun erosjonssikring, ikke sluttrapport.

Tynset

Tunna

Tunna ovenfor Riksvegen

 

 

Alvdal

Glomma

Tronsmoen

X

 

Stor-Elvdal

Glomma

Furuset

 

 

Stor-Elvdal

Glomma

Sætre

 

 

Åmot

Glomma

Kåsa - Alme

 

 

Åmot

Glomma

Ilsås

 

 

Åmot

Glomma

Hummelneset

 

 

Elverum

Glomma

Øksna

 

 

Elverum

Glomma

Mellem-Rustad

 

 

Elverum

Glomma

Økseth

 

 

Elverum

Glomma

Heradsbygda

X

 

Elverum

Glomma

Vesterenga

 

Kun erosjonssikring, ikke sluttrapport.

Elverum

Glomma

Østerhaug

 

 

Elverum

Glomma

Bjølsetgrenda

 

 

Nannestad

Leira

Homledal Mølle

 

 

Skedsmo

Leira

Leirsund

 

 

 

Leira

Leirsund stasjon

 

 

Oslo

Langlielva

Elveli

 

 

 

Heggelielva

Sandbråten

 

 

Kontaktpersoner

Regionsjef Toril Hofshagen;
tlf. 90 03 42 44

Prosjektleder Grete Hedemann Aalstad,
tlf. 92 26 54 97

Tidligere kartlegging

I 2017 fikk NVE kartlagt 19 flomverk og 23 pumpestasjoner i Hedmark.

Se oversikt over disse her.