Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.03.2016

NVE har signert kontrakt for bygging av bunnlastsperre Fagervold i Kvam

Byggestart blir som planlagt 2. mai 2016 – en viktig milepæl for sikkerheten i Kvam. Ferdigstillelse er planlagt til 31. mars. 2017.

Stein Nordvi (Fagansvarlig NVE RØ), Petter Glorvigen (Regionsjef NVE RØ), Nils Ola Hoff (prosjektdirektør AF Anlegg), Ola Ulvolden (anleggsleder AF), Venstre foran: Anne Britt Leifseth (Direktør Skred- og vassdragsavdelingen NVE), Kjetil Vikane (avdelingsdirektør AF Anlegg) Foto: NVE

- For NVE har det vært viktig å holde fremdriften i prosjektet og jeg er godt fornøyd med at anleggsarbeidet vil starte som planlagt. De viktigste grunnene til at byggeperioden blir utvidet med to måneder, er de omfattende betongarbeidene og hensynet til helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen, sier NVEs regionsjef Petter Glorvigen.

- NVE har forståelse for de utfordringene enkelte står overfor med hensyn på gjenoppbygging av bolig, og at planleggingsperioden oppfattes som langvarig. Sikkerheten kommer først, og det er ikke noe alternativ for NVE Region Øst å fire på disse kravene», sier Glorvigen.
Fakta

NVE signerte kontrakt med AF Gruppen Norge AS for bygging av bunnlastsperre Fagervold (bunnlastsperre 2) i Kvam. Kontraktsum eksklusiv mva. er på kr. 66.6 mill. Nødvendig justering av løsningen, som følge av de vanskelige grunnforholdene, har medført en merkostnad på ca. 10 mill.

- Det har vært et utfordrende nybrottsarbeid å komme fram til dagens løsning, som oppfyller alle sikkerhetskrav som er satt, sier prosjektleder i NVE Grete Hedemann Aalstad

Videre fremdrift

Like over påske vil NVE, AF Gruppen og kommunen møtes for mer detaljert planlegging av anleggsgjennomføringen. NVE og kommunen vil sørge for egen informasjon til de som bor i nærheten av anleggsområdet, og til de som skal gjenoppbygge bolig. Det vil også bli holdt et åpent informasjonsmøte i siste halvdel av april.

Kontaktpersoner

Petter Glorvigen, NVEs regionsjef region øst.
Mobil: 48 99 49 84

Grete Hedemann Aalstad, prosjektleder NVE region øst. Mobil: 92 26 54 97

- Det har vært et utfordrende nybrottsarbeid å komme fram til dagens løsning, som oppfyller alle sikkerhetskrav som er satt, sier prosjektleder i NVE Grete Hedemann Aalstad