Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.02.2019 , sist oppdatert 08.02.2019

NVE legger ut revidert kvikkleireveileder på høring

NVE har i lengre tid jobbet med å oppdatere og revidere gjeldende NVE veileder 7/2014, Kvikkleireveilederen. Revisjonen har i hovedsak bestått i å inkludere ny kunnskap og beste praksis basert på resultater fra, og etterarbeid etter, prosjekter gjennomført under programmet «Naturfare – infrastruktur, flom og skred» (NIFS).

Kvikkleireskred i Lyngen. Foto: Andrea Taurisano

Målsettingen er at veilederen skal bli lettere å bruke og at innholdet blir mer tilgjengelig for ulike brukergrupper. Veilederen skal kunne brukes av plan- og byggesaksbehandlere som ikke har geoteknisk kompetanse, og av fagekspertene som skal utføre og kvalitetssikre utredningene. NVE ønsker derfor tilbakemeldinger før endelig versjon gjøres gjeldende en gang i løpet av 2019.

Høringsutgaven blir tilgjengelig for nedlastning her fra 11. februar.

Høringskommentarer sendes til: nve@nve.no merket «201901395» i emnefeltet.

Høringsperioden blir fra 11.februar – 29.mars 2019

 

I forbindelse med høringen inviteres det til høringsseminar 12.februar 2019 kl. 12.30-1500

Høringsseminaret blir gjennomført fra NVEs lokaler på Majorstua i Oslo eller fra møterom i tilknytning til NVEs lokaler Trondheim.

Seminaret vil bli arrangert som videokonferanse mellom de to NVE-lokalene. Det vil i tillegg bli lagt opp til strømming slik at det kan følges direkte også av de som ikke har anledning til å møte opp. Strømmingen vil også bli lagt ut på NVEs hjemmesider i etterkant av høringsseminaret.  

På høringsseminaret vil NVE redegjøre for revisjonsprosessen, hvordan den reviderte veilederen er bygget opp og hvilke endringer som er gjort. I tillegg vil det bli trukket frem noen spesifikke kapitler og tema som det spesielt ønskes tilbakemelding på. Det vil bli anledning til å stille spørsmål på slutten av møtet.

Hvis dere har spørsmål kan disse sendes på epost til Toril Wiig, towi@nve.no innen utgangen av mandag 11.februar, så vil disse bli besvart i møtet.

 

 

Høringsseminar 12. februar 12.30-15.00

Oslo: NVE i Middelthunsgate 29, Majorstuen, møterom: Glomma

Trondheim: Professor Brochsgt. 2 (Miljøbygget), Teknobyen, møterom Kirsebæret

Møtet strømmes og kan følges via følgende lenke:
https://vrp.nve.no/replay/webcastShow.html?key=WBXkcwmY165yPLW