Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.01.2019 , sist oppdatert 30.04.2019

NVE vil øke kvaliteten på faresonekartlegging av skredfare

NVE har startet arbeidet med å utvikle en bransjestandard for faresonekartlegging. Målet er at faresonekartene for skredfare skal bli enklere å bestille, utføre, bruke og etterprøve.

- Stor variasjon i resultater fra faresonekartleggingene har ført til at det har blitt bestilt nye skredfarevurderinger for samme område. Der det blir gjort flere kartlegginger med ulikt resultat, er det krevende for kommunen å avgjøre hvilken rapport som skal legges til grunn, forteller seksjonssjef i NVE Eli Katrina Øydvin.

Inviterer bransjen

En slik utvikling ønsker verken NVE eller bransjen, og det er dermed tid for å samle de mest erfarne i bransjen for å lage en norsk bransjestandard for kartlegging av faresoner i henhold til sikkerhetskrav i TEK17.

- I første omgang vil vi i hovedsak fokusere på eksisterende metoder, men en naturlig oppfølging senere vil være FoU-prosjekt om tema som det viser seg at vi trenger mer kunnskap om, forteller Øydvin.

NVE har en offentlig anskaffelse ute nå hvor de ønsker bidrag fra de mest erfarne i bransjen, frist for denne konkurransen er 14.januar 2019. Oppstart av prosjektet vil være februar. Målet er å ha på plass en første versjon av en norsk bransjestandard i starten av 2020, en bransjestandard for alle som skal utføre faresonekartlegging i henhold til TEK17.

Om skredkartlegging

De siste årene har fokuset rundt naturfarer i Norge økt betraktelig. NVE fikk ansvaret som nasjonal skredmyndighet i 2009, og har siden det jobbet med å bedre samfunnets evne til å håndtere blant annet farer relatert til skred.

Det er blitt produsert aktsomhetskart for flere skredtyper som kan hjelpe kommunene med å avgjøre hvor det potensielt kan være fare for skred. I områder som faller innenfor en slik aktsomhetssone skal det gjennomføres en mer detaljert skredfarevurdering der det planlegges utbygging.  I de fleste tilfeller innebærer det faresonekartlegging i henhold til sikkerhetskrav i TEK17.

NVE utfører faresonekartlegging av den mest utsatte bebyggelsen i Norge, etter en risikobasert prioritering.  Kartleggingen følger prioriteringslister i Plan for skredfarekartlegging (NVE 2011/14). Siden oppstarten i 2012 har 48 kommuner i Norge fått overlevert slike faresonekart i regi av NVE. Kartleggingen har vært utført av NVE, NGU og skredbransjen. I tillegg har bransjen utført mange skredfarevurderinger av mindre områder på oppdrag fra kommuner og private rundt om i hele landet.

Les mer om aktsomhetskart og faresonekart.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef: Eli K. Øydvin, eko@nve.no, 22959489

Prosjektleder: Martine Sagen Slåtten, mas@nve.no, 99696869