Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.11.2016

NVEs brukerundersøkelse 2016

NVE gjennomfører regelmessig brukerundersøkelser for å kartlegge hvordan direktoratets arbeid og tjenester oppfattes. Årets undersøkelse er nå sendt ut til en del av våre brukere.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra brukerne for at vi skal kunne utvikle og forbedre vårt arbeid og våre tjenester i tråd med brukernes behov og ønsker.

E-post med lenke til skjemaet er sendt ut fra Epinion Norge AS, som utfører undersøkelsen på oppdrag fra NVE. NVE vil bare få tilgang til anonymiserte resultater, og disse vil utelukkende bli brukt til å utarbeide statistikk på gruppenivå.

Senior manager Erik Tveit i Epinion Norge AS er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen.

 

Kontaktperson:

Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, arso@nve.no