Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.06.2018

Nye faresoner for flodbølger fra fjellskred i Lyngen

Nye beregninger viser at oppskyllingshøyden for flodbølger etter fjellskred i Lyngen i Troms er lavere enn tidligere beregnet.

Det er gjort nye beregninger av oppskyllingsfaren tilknyttet potensielle skred fra Jettan, Indre Nordnes og Revdalsfjellet. Oppskyllingshøydene som nå skal legges til grunn i arealforvaltningen er vesentlig redusert. Dette vil få konsekvenser for arealplanleggingen i kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

Bakgrunnen for de nye beregningene bedre metodikk og lavere volumanslag. Rapporten inneholder også kartlegging av «verstefallstilfellet», som vil være relevant til bruk for beredskapsplanlegging i området.

Om beregningene
De nye oppskyllingshøydene er basert på en ny metode som tar hensyn til usikkerheter i beregningene, og bygger på totalt 18600 oppskyllingsberegninger.

Det er Norges geotekniske institutt, NGI, som har utført beregningene og laget nye farekart på oppdrag fra NVE.

Kontaktpersoner:

Regionsjef, NVE Region Nord, Knut Aune Hoseth,
971 65 337

Seksjonssjef Lars Harald Blikra, 464 11 148

Rapport: Flodbølger etter fjellskred i Lyngen