Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 20.09.2018

Oransje farenivå for Veslemannen

På bakgrunn av fortsatt store bevegelser og værvarsel om mye nedbør de neste dagene varsler NVE oransje farenivå for Veslemannen.

- Bevegelsene i fjellpartiet er fremdeles store og fjellet reagerer med økte hastigheter på små nedbørsmengder, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE. 

Døgnhastighetene er nå fra 3 til 6 cm i øvre del og litt under 1 cm i nedre del. Nedbørsvarslene fra met.no indikerer noe nedbør i kveld, men store nedbørsmengder fra midt på dagen i morgen. Det vil sannsynligvis komme som regn i starten for deretter å gå over til snø. Dette fortsetter i hele langtidsperioden fram til fredag i neste uke. På bakgrunn av store bevegelser og varsel om mye nedbør høyner NVE farenivået til oransje farenivå. Oransje farenivå betyr økt overvåking og forberedelse til eventuelt rødt farenivå.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 2 meter det siste året og nedre delen 16 cm. Hastighetene i fjellet er nå om lag 5,5 cm/d i øvre del av fjellpartiet, og rundt 0,5 cm/d i nedre del av Veslemannen.

Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Dagsrapporter for bevegelsene blir publisert her

Kontaktpersoner

Vakthavende geolog:  
tlf. 474 55 454 (ikke SMS)

NVEs pressetelefon:
tlf. 489 97 667 (ikke SMS)