Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2017

Ressurser innen naturfare finner hverandre

Toppledere fra åtte etater møttes denne uka hos NVE for å bli bedre til å håndtere naturfarer.

De åtte toppsjefene som møttes for å diskutere hvordan de sammen kan bidra til å redusere samfunnets sårbarhet for uønskede naturhendelser. Fra venstre: Jørn Rolfsen, (Landbruksdirektoratet), Gorm Frimannslund (Bane NOR), Cecilie Daae (DSB), Per Sanderud (NVE), Ellen Hambro, (Miljødirektoratet), Terje Moe Gustavsen (Statens vegvesen), Jens Sunde (MET) og Helge Eide (KS).

 De åtte offentlige virksomhetene er med i Naturfareforum, som er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere samfunnets sårbarhet for uønskede naturhendelser.

- Målet med toppledersamlingen var å skape en felles forståelse for betydningen av samarbeidet i Naturfareforum, og gi rom for drøfting av strategiske spørsmål knyttet til håndtering av naturfare. Møtet bidro også til å forankre arbeidet i Naturfareforum i toppledelsene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

 

Nettverk

Med på møtet var også styringsgruppa og sekretariatet for Naturfareforum. Forumet er organisert som et nettverk med en styringsgruppe med representanter fra

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Statens Vegvesen
  • Bane NOR
  • Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Meteorologisk institutt
  • Miljødirektoratet
  • Landbruksdirektoratet
  • Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg

 

Identifiserer forbedringspotensial

Naturfareforum skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å møte dette. Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er nasjonal plattform for det globale rammeverket for katastrofeforebygging (Sendai rammeverket), som Norge har forpliktet seg til å følge opp.

 

 

 

 

Kontaktpersoner i NVE:

Avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth, tlf 91705811

Seniorrådgiver Hallvard Berg, tlf 97706163