Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.04.2018

Satser videre på skredvarsling

Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt viderefører samarbeidet om snø- og jordskredvarsling på varsom.no.

Fra venstre: vassdrags- og energidirektør i NVE Per Sanderud og vegdirektør i Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen. Foto: Fredrik Vik, NVE

Tjenesten har vært bygd opp over en femårsperiode. Det har vært naturlig å gjøre opp en status, og evalueringen som er utført viser at både tjenesten og samarbeidsformen er nyttig for både publikum og ansatte i etatene.

- Vi får bedre oversikt over situasjonen, og blir bedre i stand til å håndtere skredfare. Vi har fått til et godt samarbeid som det er verdifullt å bygge videre på, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

En viktig del av grunnlaget for varslingstjenesten er 80 værstasjoner i fjellet som er opprettet de siste årene for å gi data om vær, snø og vann i sanntid. I tillegg har etatene sammen utviklet et korps på om lag hundre fagpersoner som melder inn sine observasjoner fra felt og en felles varslingsgruppe.

Effektive og åpne informasjonssystemer er utviklet for å håndtere store mengder data fra felt og varslingen.

- Varslingen brukes aktivt i forbindelse med beredskap og i friluftslivet, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

Evalueringen konkluderer med at skredvarslingen bidrar til bedre samfunnssikkerhet.

Evaluering av snø- og jordskredvarslingen (NVE Rapport 2017:38)

 

Snøskredvarslingen publiserer varsler daglig i sesongen 1. desember til 31 mai. Ved stor snøskredfare utvides varslingsperioden. Jordskredvarslingen publiserer varsler daglig hele året.

Alle varsler publiseres på www.varsom.no. Tjenesten leveres av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

 

Kontaktperonser

Statens vegvesen
Sjefingeniør Tore Humstad
Mobil: 901 40 850

Snøskredvarslingen
Seksjonssjef Rune Engeset
Mobil: 990 38 868

Jordskredvarslingen
Seksjonssjef Hervé Colleuille
Mobil: 945 21 657