Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.02.2016 , sist oppdatert 23.06.2017

Skredfare kartlagt i Tromsø kommune

Tromsø kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 19 bolighus og hytter ligger innenfor 1000-års faresonen for skred i de kartlagte områdene. – Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Tromsø. Vi ser at snøskred er den skredtypen som i de fleste tilfellene utgjør fare for bebyggelsen. I tillegg ligger tre bolighus utsatt til for steinsprang, og ett hus ligger utsatt til for flom- og sørpeskred, forteller Ole Jan Hauge, regionsjef i NVE.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til én faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke områder som er skredutsatt.

– Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksarbeid, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, sier Hauge.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred, og dekker områdene Blomholmen-Isbergan, Brokskar, Ersfjordbotn, Futrikelv, Hundbergan, Kvaløysletta, Lakselvbukt, Nyslett-Lamoen, Ramfjord vest, Ramfjord øst, Sørfjorden og Tromsdalen-Berg.

Grunnlaget for faresonekartene er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Rapporten finner du her.

Faresonekartene kan du se i NVEs kartkatalog.

Kontaktpersoner

Odd-Arne Mikkelsen, avdelingsingeniør/geolog, mobil: 977 59 345

Eva Forsgren, senioringeniør/arealplan, mobil: 932 34 514