Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.05.2019

Søndre Land får bedre oversikt over skredfare

Søndre Land kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at boligbygg eller fritidsboliger ligger innenfor 100-års faresonen for skred og seks bygg ligger innenfor 1000-års faresonen.

Søndre Land kommune. Foto: NGI

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Støa, Fluberg, Brua-Sagsvea, Odnes, Vikerkampen, Flatlia, Bjørlia, Søndre Slette og Søfferud.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Søndre Land kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Toril Hofshagen.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Søndre Land kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kontaktpersoner

Toril Hofshagen, regionsjef
telefon: 2295 9680

Kristin Hasle Haslestad, Senioringeniør
telefon: 2295 9685