Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.11.2016

Trygt å bo på kvikkleire.

Det er mye kvikkleire på Romerike og i andre deler av landet. Mange spør om det er trygt å bo på kvikkleire.

- Mange spør om det er trygt å bo på kvikkleire. Jeg forstår godt at folk er bekymret, men jeg kan berolige folk, sier regionsjef i NVE Petter Glorvigen.

- Så lenge det ikke foregår ukontrollert byggeaktivitet, graving eller at elva graver (eroderer), så er det liten sannsynlighet for at et skred utløses, forklarer Glorvigen.

Kvikkleire er i utgangspunktet fast, men om leira blir overbelastet kan strukturen klappe sammen og leirpartiklene vil flyte i frigjort vann. Det er i hovedsak to ting som utløser kvikkleireskred.

- Det ene er naturlige årsaker som graving fra bekker og elver (erosjon), det skjer som oftest når det er stor vannføring – for eksempel ved flom. Det andre er menneskelige tiltak som utgravinger i bunn av skråninger, utfyllinger på topp av skråninger og andre terrengbelastninger som kan forverre stabiliteten, forteller Glorvigen.

Kvikkleireområder som får ligge urørt er trygge områder. De som utfører arbeider i kvikkleireområder har strenge krav til å ivareta stabiliteten i området.

Det er ingen sammenheng mellom skredet på Sørum og risikonivå for kvikkleireskred andre steder.