Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.12.2018

Veslemannen 2018 – oppsummering

2018 ble et ekstremår for fjellpartiet Veslemannen i Rauma. Seks ganger ble det varslet rødt farenivå, og beboere i faresonen ble evakuert. Den øvre delen i fjellpartiet har forflyttet seg over 6 meter i løpet av sommeren og høsten 2018, og nedre delen over 1 meter. Bevegelsene sommeren og høsten 2018 var større enn hele den totale forflytninga fra høsten 2014 og til våren 2018. Dette gjelder både den øvre og nedre delen av Veslemannen.

Figur 1 Kumulert bevegelse på Veslemannen siden målingene startet i 2014. Bevegelsene i 2018 er større enn den samlede bevegelse de tidligere årene.

2018 var en uvanlig varm sommer på Vestlandet og høyere fjelltemperaturer enn vanlig ble målt i borehull i fjellet. Veslemannen reagerte med stor sensitivitet for nedbør allerede tidlig i august. Frosten i fjellet forsvant tidligere enn normalt, noe som gjorde at nedbør kunne nå ned til glidesoner nede i fjellet. Denne sesongen var også uvanlig ved at snøen la seg tidlig. Fra midten av september og utover var det vekslende snødekke i fjellet, og hendelsene etter dette var påvirket av både snøsmelting og regn.

Bevegelser og farenivå i 2018
10.-11. august varslet NVE rødt farenivå for første gang på grunn av kraftig akselerasjon etter om lag 55 millimeter regn. Hastighetene i øvre del av fjellpartiet nådde 17 centimeter per døgn og 1,2 centimeter per døgn i nedre delen.

I september ble det varslet rødt farenivå tre ganger – siste gang med hastighet i øvre del av fjellet på over 60 centimeter per døgn og 3,7 centimeter per døgn i nedre delen. Et større parti i den øvre delen, der strekkstagene var plassert, raste ut i en av september-hendelsene, (figur 3). 

De største bevegelsene i 2018 var i perioden 9.-15. oktober. Der målte vi i en kort periode hastigheter opp mot 100 centimeter per døgn i øvre delen og 8,8 centimeter per døgn i nedre delen. Samlet forflytning i perioden 9.-15. oktober var over 200 centimeter i øvre delen, og 12 centimeter i nedre delen, se Figur 3). Årsaken til hendelsen var høy temperatur og vind som førte til kraftig snøsmelting i fjellet. Siste hendelse i 2018 var 15.-19. november hvor det ble varslet oransje farenivå. Igjen var det høye temperaturer og vind som førte til snøsmelting og økt bevegelse. Etter dette har bevegelsene minket betydelig, og vi forventer ytterligere stabilisering utover vinteren.

Figur 2: Bevegelser, farenivå og vær i 2018


Utviklingen i fjellpartiet
Bevegelsene i Veslemannen økte betydelig i 2017 i forhold til tidligere år, og mer enn doblet seg igjen i 2018. Økningen viser en progressiv utvikling med økte hastigheter.  I 2018 gikk flere og større steinsprang fra fjellpartiet enn tidligere år, og det kan være mulig at denne prosessen fortsetter. Fjellpartiet kan altså rase ut i mange mindre deler og dermed unngå store skader.  Samtidig er det de to siste årene, og spesielt i 2018, registrert betydelig mer bevegelse i nedre delen. En svikt i nedre delen kan medføre et stort skred. Vi forventer at fjellpartiet fortsatt vil være aktivt i 2019, og NVE vil fortsette sin overvåking på samme måte.

Figur 2 Før og etterbilde av skred som gikk 13.09.2018. Lysblå stiplet linje viser omtrentlig skredkant; rosa viser et område som raste ut 11.10.2018 og gul avgrenser Veslemannen.
Figur 3 Før og etterbilde av skred som gikk 13.09.2018. Lysblå stiplet linje viser omtrentlig skredkant; rosa viser et område som raste ut 11.10.2018 og gul avgrenser Veslemannen. Illustrasjon: NVE

Figur3 Spor etter mange skredhendelser i snøen, 11.10.2018

Figur 4 Spor etter mange skredhendelser i snøen, 11.10.2018 Foto:NVE

 

Bakgrunn og instrumentering

Veslemannen er en svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen og har vært overvåket siden store bevegelser ble oppdaget høsten 2014. Bevegelsene er opp mot 300 ganger større enn det mest aktive partiet i hovedscenarioet for Mannen.

Potensielt skredvolum er 120-180.000 m3, og et skred har mulighet for å nå Romsdalen og enkelte boliger/gårdsbruk. Fjellpartiet blir primært overvåket med bakkebasert radar. I tillegg er det en geofon som registrerer rystelser i fjellpartiet og tre wireekstensometre. Tidligere var tre strekkstag montert i fjellet, men de ble ødelagt av fjellets bevegelser i 2017