Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.02.2016

Overtredelsesgebyr til kraftselskap i Finnmark

NVE har ilagt Pasvik Kraft AS et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for brudd på krav om minstevannføring i Kongsfjordelva 5.-6. april 2014, og for brudd på kompetansekravet i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

- Vi ser spesielt alvorlig på dette siden det dreier seg om et nasjonalt laksevassdrag, sier seksjonssjef for miljøtilsyn i NVE, Øyvind Leirset.

Fylkesmannen i Finnmark varslet
Tirsdag 8. april 2014 fikk NVE telefon fra Fylkesmannen i Finnmark om at det ikke ble sluppet vann fra Kongsfjord kraftstasjon. NVE kontaktet Pasvik Kraft som bekreftet problemer med å slippe tilstrekkelig minstevannføring de foregående dagene.

Kraftstasjonen på Kongsfjord stoppet klokken fem om morgenen lørdag 5. april, trolig grunnet storm og utfall av linjen fra kraftverket. Når kraftstasjonen stopper skal forbislippingsventilen åpnes slik at det slippes minstevannføring vassdraget, men dette skjedde ikke denne morgenen.

Veien opp til Kongsfjord kraftstasjon var stengt for ferdsel frem til ettermiddagen søndag 6. april, men Pasvik Kraft fikk ordnet med privat transport opp for å komme seg opp til kraftverket lørdag kveld. Det viste seg å være vanskelig å åpne den automatiserte omløpsventilen, og først klokken to søndag 6. april ble forbislippingsventilen åpnet av personell fra Kirkenes.

Brudd på konsesjon og internkontrollforskrift
NVE mener overtredelsen er grov fordi Pasvik Kraft ikke slapp minstevannføring i en periode på 32 timer, og anser det som alvorlig at dette skjer i Kongsfjordelva som er et nasjonalt laksevassdrag. Stortinget har opprettet nasjonale laksevassdrag for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse.

NVE mener Pasvik Kraft AS burde hatt tilsynspersonell tilgjengelig som kunne åpnet forbislippingsventilen på et tidligere tidspunkt, og at det ikke er tilstrekkelig å ha denne kompetansen stasjonert i Kirkenes.

Undersøkelser i ettertid fastslår at hendelsen ikke har hatt fatale følger for laksestammen i Kongsfjord, selv om den aktuelle skaden ikke kan fastsettes. NVE anser likevel at det potensielle skadeomfanget som stort ved en slik hendelse og legger det til grunn ved vurdering av reaksjon.
 
- Overtredelsesgebyr gis ved kun grove overtredelser og er en streng reaksjon. NVE har siden 2010 gitt 20 overtredelsesgebyr for bygging og drift av vannkraftanlegg. Ved fastsetting av gebyret tas det blant annet hensyn til grovheten i overtredelsen, skadevirkning, økonomisk gevinst og selskapets økonomi, sier seksjonssjef Øyvind Leirset.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.
 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Øyvind Leirset, tlf. 400 69 495
Overingeniør Kjetil Greiner Solberg, tlf. 918 61 724