Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Overtredelsesgebyr til Lødingen Fisk AS

NVE ilegger settefiskselskapet Lødingen Fisk AS et overtredelsesgebyr på 6 000 000 kroner for å ha tappet Bresjavatnet i Lødingen kommune i Nordland under laveste tillatte vannstand. Bruddet foregikk i starten av 2014.

-    Selskapet tappet Bresjavatn bevisst under laveste tillatte vannstand og gjorde ikke tiltak for å unngå dette, før NVE kontaktet Lødingen Fisk AS. Vi har i flere år påpekt at bedriften har en vannressurs som ikke er tilstrekkelig i tørre perioder, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

I konsesjonen har Lødingen Fisk AS tillatelse til å tappe Bresjavatn ned 30 cm. I tidsrommet 12.1.2014 – 25.2.2014 var vannstanden i Bresjavatn senket mer enn dette. På det laveste var vannstanden 42 cm under den laveste tillatte reguleringsgrensen.

-    Det er den øvre delen av strandsonen som er mest produktiv i ferskvann, og det var denne sonen som ble tørrlagt i januar/februar 2014. Bunndyr med liten bevegelse og akvatisk vegetasjon ble tørrlagt og døde som en konsekvens av nedtappingen, sier Leirset.

I utmåling av gebyrets størrelse, har NVE lagt vekt på at selskapet har oppnådd en stor økonomisk fortjeneste ved å tappe Bresjavatn utover de rammene konsesjonen gir. Fortjenesten er beregnet til ca. 5 300 000 kroner. Det er i tillegg lagt vekt på overtredelsens grovhet og selskapets manglende tiltak for unngå å komme i en situasjon med for lite vann tilgjengelig. I formildende retning er det tatt hensyn til at det har gått tre år siden hendelsen.


- Vi har dessverre flere alvorlige reaksjonssaker som gjelder settefiskanlegg, og prioriterer oppfølgingen av slike anlegg høgt for å unngå miljøskade. Kontroll vil sikre like vilkår i næringen mellom dem som investerer for å tilpasse driften etter vannressursen og dem som bare håper det går bra, sier Leirset.


Lødingen Fisk AS kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Øyvind Leirset, tlf. 400 69 485

Senioringeniør Kjetil Greiner Solberg, tlf. 918 61 724