Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.04.2018

Kraftsituasjonen veke 15 2018

Vår og varmere vêr.

I løpet av veke 15 gjekk temperaturane i Noreg betydeleg opp, og mot slutten av førre veke var det varmare enn normalt for året. Dette medverka til at forbruket i Noreg gjekk ned med 10 prosent samanlikna med veke 14.

For heile Norden samla gjekk forbruket ned med 8 prosent.

Trass lågare kraftetterspurnad, var det i førre veke norsk nettoimport for femte veke på rad. Det er framleis lite vatn i magasinene i Noreg, men ein forventar økt tilsig framover. Både i Midt-Noreg (NO3) og Nord-Noreg (NO4) var magasinfyllinga i førre veke lågare enn den har vore i NVEs referanseperiode (2002-2017).

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 15 her.

Kontaktperson

Overingeniør Øivind Fandrem Høivik,

Tlf: 475 02 800