Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.05.2018

Kraftsituasjonen veke 17 2018

Uregulerbare kraftkjelder gav lågare kraftprisar.

Snøsmelting førte til meir tilsig til vassmagasina og vasskraftverk. Vasskraftproduksjon frå småkraftverk og elvekraftverk  vart med på å redusere kraftprisen i Noreg.

 Oppgangen i vindkraftproduksjon i Tyskland, Danmark og Sverige senka prisane i våre naboland og bidrog òg til lågare prisar i Noreg via import.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 17 her.

Kontaktperson

Rådgjevar Martin Andreas Vik,

Tlf: 22 95 93 31