Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.05.2017

Kraftsituasjonen veke 19 2017

Vêromslag ga høgare forbruk.

Lågare temperaturar bidrog til auka forbruk i heile Norden i veke 19. Kombinert med lågare vindkraftproduksjon bidrog dette til auka kraftprisar.

Grunna låg magasinfylling, kaldt vêr og lite tilsig vurderer Statnett kraftsituasjonen nord for Ofoten som stram. Mykje snø gjer at ressurssituasjonen i området er god, men kaldt vêr bidreg til høgare forbruk og låg snøsmelting. NVEs prognosar tilseier fortsatt låg snøsmelting dei neste ti dagane.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 19 her. (PDF)

Kontaktperson

Overingeniør Christer Heen Skotland,
tlf: 975 45 450