Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 22.05.2019

Kraftsituasjonen veke 20 2019

Redusert kraftetterspurnad og nettoeksport.

Mildare vêr medverka til redusert kraftetterspurnad og lågare kraftpris for alle prisområder i Noreg. Kraftprisen låg på 38-40 øre/kWh, om lag seks prosent ned samanlikna med førre veke.

Noreg hadde redusert utveksling av straum med Danmark og Sverige. Dette resulterte i at Noreg vart nettoeksportør for første gang på 14 veker.

Det er framleis redusert kapasitet på mange nettforbindelsar i Noreg og mot våre naboland grunna planlagde revisjonar av kraftnettet.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 20 2019 her. (PDF)

Kontaktpersonar:

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen,
Epost: laee@nve.no

Fungerande seksjonssjef Eirik Veirød,
Epost: eioy@nve.no