Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 31.05.2017

Kraftsituasjonen veke 21 2017

Lågare prisar i Sør-Noreg.

Mildare vêr og mykje tilsig medverka til lågare kraftprisar i Sør-Noreg i veke 21. I Nord-Noreg var prisane om lag uendra, og den store snøsmeltinga lar framleis vente på seg. Magasinfyllinga ligg no fem prosenteiningar under historisk minimum for veka (2002-2016).

Statnett vurderer framleis kraftsituasjonen nord for Ofoten som stram.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 21 her. (PDF)

Kontaktpersoner

Rådgjevar Harald Endresen,
tlf: 22 95 94 19

Seniorrådgjevar Gudmund Bartnes,
tlf: 22 95 93 46