Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.05.2018

Kraftsituasjonen veke 21 2018

Framleis varmt vêr.

Det var framleis høge temperaturar og varmare enn normalt i Noreg i førre veke.

Produksjon frå vindkraft og kjernekraft i Norden haldt seg stabilt, medan produksjonen frå norsk og svensk vasskraft gjekk noko ned samanlikna med veka før. Nedgangen i vasskraftproduksjonen heng saman med at det har vert mindre snøsmelting og tørt vêr. Samstundes forventar markanden høgare kraftpriser i tredje og fjerde kvartal.

Prisane for framtidige leveransar av straum i Norden ligg no svært nær tyske prisar.   

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 21 her.  (PDF)

Kontaktperson

Rådgjevar Martin Andreas Vik,
Tlf: 22 95 93 31