Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.06.2017

Kraftsituasjonen veke 24 2017

Høg nettoeksport frå Noreg.

Det var små endringar i den nordiske kraftmarknaden frå veke 23 til veke 24. Medan det nordiske kraftforbruket var uendra samanlikna med veka før, bidrog lågare produksjon i Sverige til ein tilsvarande auke i norsk produksjon og nettoeksport.

Gunstige temperatur- og nedbørsforhold har bidrege til jamn snøsmelting og kontrollert vasskraftproduksjon så langt i år. Den norske magasinfyllinga gjekk opp med 6,3 prosenteiningar sist veke. Med unntak av Nord-Noreg, der magasinfyllinga framleis ligg 10,1 prosenteiningar under median, låg alle dei norske elspotområda over normal ved utgangen av veke 24.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 24 her. (PDF)

Kontaktperson

Rådgjevar Henriette Birkelund, tlf: 22 95 92 78