Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.06.2017

Kraftsituasjonen veke 25 2017

Auka norsk og nordisk krafteksport.

Det var høg krafteksport ut frå Noreg i veke 24, og nettoeksporten auka til 555 GWh i førre veke. Det er det høgaste nivået på den norske nettoeksporten til no i år. Forbruket i Norden gjekk ned grunna mellom anna svensk midtsommarfeiring og vedlikehald i finsk industri. Krafteksporten ut av Norden auka i same storleik som nedgangen i kraftforbruket.

Hetebølgja i Europa medverka til auka kjølebehov og mindre effektivitet i varmekraftverka. Det bidrog vidare til ein auke i den tyske kraftprisen med om lag 10 prosent. Gjennom marknadskopling vart dei nordiske kraftprisane påverka, og gjekk opp med 2,5 prosent.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 25 her. (PDF)

Kontaktperson

Rådgjevar Martin Andreas Vik,
tlf: 22 95 93 31