Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 05.07.2017

Kraftsituasjonen veke 26 2017

Større prisforskjellar i Norden.

Vedlikeholdsarbeid i det norske og det svenske overføringsnettet bidrog til at utvekslingskapasiteten mellom Noreg og Sverige vart redusert i uke 26. Dette medverka til at kraftprisane i Noreg gjekk ned i førre veke, medan det var en oppgang i dei andre nordiske elspotområda.

Dei økte prisforskjellane mellom Noreg og resten av Norden grunna flaskehalsar i nettet bidrog til ein nedgang i norsk vasskraftproduksjon og lågare nettoeksport ut av Noreg.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 26 her. (PDF)

Kontaktperson

Overingeniør Jonas Skaare Amundsen,
tlf: 22 95 94 42