Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 02.08.2017

Kraftsituasjonen veke 30 2017

Lågare etterspurnad etter nordisk kraft

I førre veke auka sol-, vind- og kjernekraftproduksjonen i Tyskland. Det medverka til nedgang i kraftprisen på kontinentet og lågare etterspurnad etter nordisk kraft. Samstundes vart det ein nedgang i nordisk vindkraftproduksjon til det lågaste nivået til no i år. I tillegg vart det ein feil på kabelen frå Sverige til Litauen. Dette medverka til lågare nettoeksport frå Noreg og Norden.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 30 her. (PDF)

Kontaktperson

Rådgjevar Martin Andreas Vik, tlf 22 95 93 31