Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 29.11.2017

Kraftsituasjonen veke 47 2017

Storm i Nord-Noreg og auka norsk vasskraftproduksjon.

Ekstremveret «Ylva» slo inn for fullt over Nordland og Troms torsdag førre veke. Statnetts kraftleidningar gjennom Nordland vart spesielt hardt ramma av stormen. Dette skapa problem for kraftproduksjonen i Nord-Noreg, og mellom anna var Kobbelv kraftverk (300 MW) isolert i nettet fram til fredag morgon.

Den største kjernekraftreaktoren i Norden, Oscarsham 3, var utilgjengeleg heile førre veke på grunn av brenselskifte. I tillegg gjekk den nordiske vindkraftproduksjonen noko ned, medan det nordiske forbruket auka som følgje av kaldare vêr. Dette medverka til auka etterspurnad etter norsk vasskraftproduksjon som auka med om lag 10 % samanlikna med veka før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 47 her. (PDF)

Kontaktperson

Overingeniør Øivind Fandrem Høivik,
tlf: 475 02 800