Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.12.2016

Kraftsituasjonen veke 50 2016

Kaldare vêr og mindre vind auka dei nordiske prisane.

Kaldare vêr bidrog til høgare forbruk i store delar av Norden i førre veke. I tillegg gjekk den nordiske vindkraftproduksjonen kraftig ned, særleg i Danmark.
Dette medverka til ein prisoppgang i dei fleste nordiske elspotområda frå veke 49 til veke 50.

Terminprisene i Tyskland auka med over ti prosent, noko som kan ha samanheng med at prisane på kull og CO2-kvotar har gått opp dei siste vekene.
Tyske framtidsprisar for 1. kvartal ligg no godt over nivået i Norden.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 50 her (PDF)

Kontaktperson

Overingeniør Jonas Skaare Amundsen,
tlf: 476 43 457