Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Rapporter - vassmagasinstatistikk

Vassmagasinstatistikken er utarbeidd av NVE og blir publisert kvar onsdag kl 13. Total magasinkapasitet utgjør 86,9 TWh.

Elspotområda fra og med 07.03.2016

Elspotområde 1 (NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5 787 GWh.

Elspotområde 2 (NO2) omfattar sørlege del av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlege del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32 725 GWh.

Magasinfylling veke 41

67,5% (+0,9%)
Les mer om vassmagasinstatistikken

Detaljerte data

Offisielle tall for NVEs magasinstatistikk fra 8.april 2019

Gamle tall for magasinfyllingen er tilgjengelig fram til 1. juli 2019

Magasinfylling veke 26

Elspotområde 3 (NO3) omfattar nordre og vestlege del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7 809 GWh.

Elspotområde 4 (NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg. Magasinkapasitet er 19 367 GWh.

Elspotområde 5 (NO5) omfattar midtre og nordlege del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16 536 GWh.

Datagrunnlag

Vassmagasinområda:

Inndelinga i områder er basert på ei gruppering av vassdrag.

Område 1 omfattar Austlandet, Agder-fylkene og delar av Rogaland.

Område 2 omfattar resten av Rogaland og mesteparten av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Område 3 omfattar Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Noreg

Vassmagasinområder i Norge