Vassmagasinstatistikken er utarbeidd av NVE og blir publisert kvar onsdag kl 13. Total magasinkapasitet utgjør 86,9 TWh.

Elspotområda fra og med 07.03.2016

Elspotområde 1 (NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5 787 GWh.

Elspotområde 2 (NO2) omfattar sørlege del av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlege del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32 725 GWh.

Magasinfylling veke 29

68,6% (0%)

Detaljerte data

Offisielle tall for NVEs magasinstatistikk fra 8.april 2019

Gamle tall for magasinfyllingen er tilgjengelig fram til 1. juli 2019

Magasinfylling veke 26

70,2% (+1,8%)

Les mer om vassmagasinstatistikken

Elspotområde 3 (NO3) omfattar nordre og vestlege del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7 809 GWh.

Elspotområde 4 (NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg. Magasinkapasitet er 19 367 GWh.

Elspotområde 5 (NO5) omfattar midtre og nordlege del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16 536 GWh.

Datagrunnlag

Om magasinstatistikken

Vassmagasinområda:

Inndelinga i områder er basert på ei gruppering av vassdrag.

Område 1 omfattar Austlandet, Agder-fylkene og delar av Rogaland.

Område 2 omfattar resten av Rogaland og mesteparten av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Område 3 omfattar Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Noreg

Vassmagasinområder i Norge