Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 17.04.2019 , sist oppdatert 30.04.2019

Vannmagasinstatistikk veke 15 2019

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 15 var fyllingsgrada i norske magasiner 32,8 prosent

Fyllingsgrada gjekk ned med 1,8 prosentpoeng mot 1,4 prosentpoeng veka før. Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999–2018 er 33,4 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Øst-Noreg (Elspotområde 1) med 12,7 prosent, mens Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 41,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 15, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken

Kontaktperson

Rådgjevar Maria Sidelnikova
tlf: 22 95 98 92
Epost: msi@nve.no

Detaljerte data

Offisielle tall for NVEs magasinstatistikk fra 15.april 2019

Gamle tall for magasinfyllingen er tilgjengelig fram til 1. juli 2019

Datagrunnlag