Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.03.2019

Vassmagasinstatistikk veke 12 2019

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 12 var fyllingsgrada i norske magasin 37,0 prosent.

Fyllingsgrada gjekk ned med 1,4 prosenteiningar mot 2,1 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2018 er 40,4 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Aust-Noreg (Elspotområde 1) med 17,2 prosent, medan Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 45,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 12, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.