Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.06.2018

Vassmagasinstatistikk veke 25 2018

Fyllingsgraden under median. Ved utgangen av veke 25 var fyllingsgraden i norske magasin 61,3 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp med 2,0 prosenteiningar, mot 2,5 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 63,2 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 66,7 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 50,9 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 65,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 25 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.