Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.07.2018

Vassmagasinstatistikk veke 28 2018

Nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 28 var fyllingsgraden i norske magasin 60,8 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 0,6 prosenteiningar, mot 0,3 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 73,1 prosent.


Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2)  med 64,9 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 52,6 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 64,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 27 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.