Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.01.2016

Vassmagasinstatistikk veke 3 2016

Sterkare nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 3 var fyllingsgraden i norske magasin 70,8 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 4,2 prosenteiningar mot 3,9 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 64,4 prosent og maksimum 72,5 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 73,8 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 68,1 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 71,9 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina veke 3 2016 1

 

Veke 3

Veke 2

 

Område

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Energi- innhold

GWh

Magasin-

kapasitet

GWh

Median 2

Prosent

Relativ fyllingsgrad

Prosent

Endring i relativ fyllingsgrad Prosentenhet

 

Hele landet

70,8

58235

82224

64,4

75,0

-4,2

Område 1

68,1

23552

34572

60,8

72,8

-4,7

Område 2

73,8

16154

21895

68,4

78,2

-4,4

Område 3

71,9

18529

25757

62,2

75,2

-3,3

1 Tallene gjelder ved utgangen av uken

2 Referanseperioden for medianen er 1990-2015