Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.10.2018

Vassmagasinstatistikk veke 40 2018

Liten auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 40 var fyllingsgraden i norske magasin 76,8 prosent.

Magasinfyllinga auka med 0,4 prosenteiningar, mot 3,0 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 86,1 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 83,2 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 65,5 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 81,2 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 40 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.