Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.11.2018

Vassmagasinstatistikk veke 45 2018

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 45 var fyllingsgraden i norske magasin 78,9 prosent.

Denne veka gjeld artikkelen elspotområder.

Fyllingsgraden gjekk ned med 0,8 prosenteiningar mot 1,5 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 84,4 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 64,7 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 86,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 45 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.