Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 21.11.2018

Vassmagasinstatistikk veke 46 2018

Liten auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgraden i norske magasin 79,3 prosent.

Fyllingsgraden auka med 0,4 prosenteiningar mot ein nedgang på 0,8 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 83,0 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 65,0 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 88,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 46 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.