Vi er 600 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse. Over 80 prosent av oss har høyere utdanning.

rekruttering2.jpg
En av NVEs snøskredvarslere. Bildet er tatt underveis mot Kneipen på Senja. Foto: Markus Landrø/NVE

Vi rekrutterer både erfarne og nyutdannede og fra mange ulike studieretninger, hovedsakelig innen tekniske fag /realfag, natur- og miljøfag, IKT, jus og samfunns- og økonomifag.

Vi har særlig behov for:

  • Master of Science (siv.ing.) blant annet innen bygg/vassdragsteknikk, hydraulikk, energi og miljø
  • Realfaglig kompetanse blant annet geofag/geofysikk og hydrologi
  • Samfunnsøkonomer
  • IKT kompetanse og IKT-sikkerhet